Sáng 15/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 (Ảnh: QH)

Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. 

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày; khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 27/6/2024 (trong đó Quốc hội làm việc thứ Bảy ngày 25/5 và thứ Bảy ngày 08/6). 

Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội; Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt. Cụ thể, đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 08/6/2024; đợt 2: từ ngày 17/6 đến ngày 27/6/2024; dự phòng ngày 28/6/2024.

Giải trình về một số vấn đề theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, ông Bùi Văn Cường cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương (trong khi cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024); ý kiến khác đề nghị lùi thời điểm trình Quốc hội thông qua dự án Luật này sang Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. 

Tổng Thư ký Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được UBTVQH chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, bảo đảm được đa số đồng thuận trước khi trình Quốc hội; “đánh giá kỹ tác động của cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau ngày 01/7/2024; những người có mức lương hưu thấp, nhất là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995”; “trình Quốc hội xem xét việc thông qua dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 nếu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. 

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị trong dự kiến Chương trình Kỳ họp vẫn thể hiện quy trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này; trường hợp qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự đồng thuận cao thì UBTVQH sẽ xem xét báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm thông qua đối với dự án Luật này theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, có ý kiến cho rằng việc thực hiện cải cách tiền lương bắt đầu triển khai từ ngày 01/7/2024, nhưng đến nay chưa có Đề án và chưa bố trí trong chương trình Kỳ họp là chậm, trường hợp trình Quốc hội tại Kỳ họp này sẽ không đủ thời gian để các Ủy ban tiến hành thẩm tra.

Về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024, hiện nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, các ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang…
 
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị các nội dung bảo đảm yêu cầu để kịp trình Quốc hội. Đến thời điểm này các nội dung của kỳ họp đã được UBTVQH xem xét, cho ý kiến.

Mặc dù công tác chuẩn bị kỳ họp đã được UBTVQH chỉ đạo sát sao, các cơ quan hữu quan chuẩn bị từ sớm nhưng hiện nay, trừ các nội dung được UBTVQH xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này, nhiều báo cáo thẩm tra và tài liệu một số dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp đang tiếp tục được hoàn thiện. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương hơn nữa để hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung, kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp.

Theo chinhphu.vn