Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Lượt xem: 2106
Sở Thông tin và Truyền thông tuyển dụng 04 vị trí làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, gồm: 01 vị trí An toàn thông tin hạng III; 02 vị trí Công nghệ thông tin hạng III; 01 vị trí Phóng viên hạng III.

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 vị trí làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, gồm:

- 01 vị trí An toàn thông tin hạng III;

- 02 vị trí Công nghệ thông tin hạng III;

- 01 vị trí Phóng viên hạng III.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Mọi công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam và thoả mãn các điều kiện sau:

a) Điều kiện chung

- Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký tham dự xét tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo.

4. Thủ tục đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.

5. Thời gian tổ chức

5.1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày (trong giờ hành chính), kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.

5.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

6. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Tải về

Tiến Đạt

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1