Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 100
Với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Anh-tin-bai

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2023 - 2025

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 42,5%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,2%.

Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: Tại nơi làm việc xuống dưới 30%; tại nhà hàng xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%; tại khách sạn xuống dưới 60%.

Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Giai đoạn 2026 - 2030

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39,2%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%.

Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: Tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%; tại khách sạn xuống dưới 50%.

Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Để thực hiện đạt được các mục tiêu cụ thể trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như sau: Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL); Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại thuốc lá; Kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm và kế hoạch liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia về Phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện: thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL; đào tạo nâng cao năng lực về PCTHTL và phát triển dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền quản lý; thực hiện nghiên cứu, đánh giá về thực trạng sử dụng thuốc lá, tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, trình UBND tỉnh ban hành các quy định nhằm ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

T.Đ

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1