Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023
Lượt xem: 2438

Sở Tài Nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023.
Theo đó, thực hiện Công văn số 7593/UBND-NNTNMT ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban,  ngành,  các tổ chức  chính  trị - xã hội, UBND  các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai các nội dung sau:
1.Tổ chức thực hiện Quyết định số 2055/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn trên địa bàn tỉnhĐắk Nông.
2. Phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh và truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023.
3. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương.
4. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như: Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề là “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay -Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” (It’s time  for  wetland  restoration -More  than 35% of natural wetlands have been lost in the last 50 years. Your choices, your voice  and  your  actions  can  trigger  a  restoration  trend) tại trụ sở cơ quan nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng hành động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước, phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề trên nhằm hưởng hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2023.  Đặc biệt, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023. Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần,...Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org/. 

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 25° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 3,947
  • Trong tuần: 33,597
  • Tất cả: 14,738,267