Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Lượt xem: 2585
Ngày 13/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chiến, Trưởng Ban Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật kí ban hành văn bản số 5362/CV-BTC về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 18/7/2023 về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung là Cuộc thi). Đây là Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi chung là Cuộc thi) được UBND tỉnh tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet.

Anh-tin-bai

Nội dung Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình hoặc bằng hình thức phù hợp khác. Quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo Thể lệ Ban Tổ chức đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi; đăng tải toàn văn Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đường link, tư liệu về Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi. Đề nghị Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ, chỉ dẫn đường link, thường xuyên đưa tin, bài viết về tiến độ triển khai Cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi (đặc biệt là hình thức thi), đăng tải đường link Cuộc thi lên Trang thông tin điện tử của địa phương. Ban hành văn bản quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc địa bàn quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cải cách thể chế của hoạt động cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, do đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Văn bản chi tiết tại đây.

 

 

Thảo Diệp

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1