Từ ngày 11-13/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 100
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các quy định pháp luật khác có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Anh-tin-bai

 

Thời gian: Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 – 13/12/2023 (thứ 2, thứ 3, thứ 4). Khai mạc kỳ họp vào lúc 8h00’, ngày 11/12/2023.

Địa điểm: Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng như sau:

1. Xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; xem xét, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2024. Đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Xem xét các báo cáo thường kỳ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh. Nghe UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương năm 2023; kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh (nếu có); các báo cáo chuyên đề khác do các cơ quan, hữu quan trình kỳ họp theo quy định pháp luật.

3. Xem xét, thảo luận, thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình.

4. Công tác cán bộ: Cho thôi nhiệm vụ 01 đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

6. Chất vấn và trả lời chất vấn.

7.  Giải quyết một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tài liệu kỳ họp đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử HĐND tỉnh theo địa chỉ: hdnd.daknong.gov.vn (các kỳ họp HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 7)  hoặc Quét mã QR – Tài liệu Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

Anh-tin-bai

ML

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1