Ban Dân vận Tỉnh ủy

 Trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông
 
Trụ Sở: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - phường Nghĩa Trung - Thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoại: 02613.545.808;
- Fax: 02613.545.808;
- Email: bdv@daknong.gov.vn