Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY ĐĂK NÔNG
 
  ban to chuc tinh uy 03012012.jpg
Trụ sở: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đăk Nông
 
       - Địa chỉ:        Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
       - Điện thoại:   05013. 544304.
       - Fax:             05013. 544304.