Trụ sở Ban tuyên giáo tỉnh uỷ  
Trụ sở: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông
 
- Địa chỉ: Tổ Dân phố 2 - Phường Nghĩa trung - Thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông
- Điện thoại: 05013544352;
Fax:05013 549119;