Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017
Lượt xem: 240
Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.
Theo Nghị quyết này, năm 2017, HĐND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau:
Hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017)


Xem xét, thảo luận báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2017 của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Toà án nhân dân, Viện kiêm sát nhân dân, Cục thi hành án Dân sự tỉnh.


Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2017; các báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, vê việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của Pháp luật.


Xem xét Báo cáo giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.


Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.


Hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm 2017)


Xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2017 của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án Dân sự tỉnh.


Xem xét, thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triến kinh tế - xã hội, về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2016; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri và báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của Pháp luật.


Xem xét Báo cáo giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.


Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.


Hoạt động giám sát chuyên đề


Giám sát công tác quản lý đất đai và quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh;


Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;


Giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khoá III, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua.


Tệp đính kèm Nghị quyết số 35

]]>

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1