NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái Người ký Tài liệu đính kèm
1 42/NQ-HĐND  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (Khu số 2) 16/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
2 55/NQ-HĐND Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
3 49/NQ-NĐND Bổ sung, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
4 54/NQ-HĐND Thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
5 51/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
6 50/NQ-HĐND Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (lần 2) 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
7 53/NQ-HĐND Thông qua việc hỗ trợ kinh phí năm 2022 cho các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
8 52/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2022 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
9 45/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
10 48/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắk Nur 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
11 46/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Đức Minh - Thuận An, huyện Đắk Mil 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
12 47/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
13 43/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 10 trạm quản lý bảo vệ rừng tại các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
14 41/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
15 44/NQ-HĐND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Đắk Plao - Đắk R’măng - Đắk Som 10/11/2022 Có hiệu lực
16 35/NQ-HĐND  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở làm việc Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
17 34/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo khuôn viên, hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
18 40/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (Khu số 1) 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
19 39/NQ-HĐND  Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung
20 37/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp 10/11/2022 Có hiệu lực Lưu Văn Trung