STT Legislation code Abstract Issuing date Status Signer File attach
1 68/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hữu Trác thị trấn Kiến Đức đi xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức 23/10/2020 Active Lê Diễn
2 45/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông 23/10/2020 Active Lê Diễn
3 21/NQ-HĐND Thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 23/10/2020 Active Lê Diễn
4 95/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/10/2020 Active Lê Diễn
5 53/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc chung cho các hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông 22/10/2020 Active Lê Diễn
6 96/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2020 Active Lê Diễn
7 97/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/10/2020 Active Lê Diễn
8 69/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH65) 22/09/2020 Active Lê Diễn
9 73/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N’Trang Gưh, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; Hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật 22/09/2020 Active Lê Diễn
10 71/NQ-HĐND Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô 22/09/2020 Active Lê Diễn
11 72/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô 22/09/2020 Active Lê Diễn
12 61/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lê Thánh Tông, thành phố Gia Nghĩa 22/09/2020 Active Lê Diễn
13 62/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND & UBND thành phố Gia Nghĩa 22/09/2020 Active Lê Diễn
14 67/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phan Chu Trinh thị trấn Kiến Đức đi thôn 8 xã Kiến Thành 22/09/2020 Active Lê Diễn
15 63/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê – Đắk Ha 22/09/2020 Active Lê Diễn
16 64/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Đắk Glong (Giai đoạn 3) 22/09/2020 Active Lê Diễn
17 65/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường nối dài từ thôn 10 xã Quảng Hòa đi Quảng Sơn 22/09/2020 Active Lê Diễn
18 66/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã Quảng Tín – Đắk Ngo huyện Tuy Đức 22/09/2020 Active Lê Diễn
19 56/NQ-HĐND chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo khối phòng học 02 tầng thành nhà thư viện, khu giáo dục thể chất và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Lê Duẩn, huyện Đắk G’long 22/09/2020 Active Lê Diễn
20 60/NQ-HĐND Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Di dời, tái định cư cho 212 hộ dân ở khu vực trung tâm thị xã Gia Nghĩa 22/09/2020 Active Lê Diễn