Nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu và công bố kết quả năm 2021
Lượt xem: 5181
table, th, td{ border:1px solid black; } table{ width:100%; }
STT Tên Mục tiêu Nội dung Chủ trì chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc
1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp;
(2) Đánh giá thực trạng tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
(3) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
(4) Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quá trình tích tụ đất phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông.
(1) Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về tích tụ đất đai;
(2) Đánh giá thực trạng tích tụ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
(3) Xây dựng hệ thống các giải pháp đẩy mạnh tích tụ đất sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung qui mô lớn thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông
Học viện Nông nghiệp Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn 6/2019 5/2021
2 Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông – Thực trạng và giải pháp Cung cấp luận cứ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy  ra các quyết sách để triển khai và tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các cấp uỷ đảng của tỉnh trong thời gian tới. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng của công tác tham mưu của các ban Đảng và các cơ quan Đảng trong tỉnh. '- Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh;
- Những nhân tố tác động đến nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu xây dựng chủ trương, quyết sách của các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh;
- Thực trạng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2004 - 2019.
Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Hà Trung Ký 11/2019 4/2021
3 Tạo lập và quản lý chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông Tạo lập thành công chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hồ tiêu thương phẩm của tỉnh Đăk Nông và thiết lập mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL) phù hợp và hiệu quả trên thực tế nhằm duy trì danh tiếng sản phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm qua đó mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người dân sản xuất và kinh doanh hồ tiêu. 'Nội dung 1: Tạo lập CDĐL "Đắk Nông" cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông
Nội dung 2: Quản lý CDĐL "Đắk Nông"
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK LS. Dương Thành Long 6/2019 11/2021

 

]]>

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
1 2 3 
Đắk Nông 27° - 30° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1