Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2023
Lượt xem: 26897
Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2023. Cụ thể:
Anh-tin-bai

PHỤ LỤC:

Danh mục đầu tư tiểu dự án 1, dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2023

Tại Quyết định UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Đắk Glong:

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện các dự án đảm bảo nguyên tắc, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đảm bảo khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn được giao hoàn thành các dự án, tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND huyện Đắk Glong căn cứ quy định hiện hành về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tình hình thực tế tại địa phương để quyết định cơ quan làm chủ đầu tư các dự án trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh mục các dự án đầu tư thuộc Chương trình, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị trình tại Tờ trình số 24/TTr-SLĐTBXH ngày 13/02/2023.

ST

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Tải về

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 27° - 30° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1