Sự dụng các tiểu phẩm file âm thanh (Audio spot) bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số về công tác dân tộc
Lượt xem: 13377

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp sản xuất các tiểu phẩm file âm thanh (Audio spot) bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer) với nội dung tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; định hướng chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đến vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng và cả nước nói chung khơi dậy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực tham gia thực hiện Đề án tổng thể và chương trình mục tiêu.

Anh-tin-bai

Hoạt động thông tin tuyên truyền trong vùng DTTS, miền núi có vai trò đặc biệt quan trọng (ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban dân tộc đề nghị cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vùng có đông đồng bào DTTS quan tâm, phối hợp tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống Phát thanh, Truyền thanh trên địa bàn khai thác và truy cập đường Link các Audio spot tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc sử dụng chung làm tư liệu tại địa chỉ:
https://drive.google.com/drive/folders/1JhQDLVurOQSmiRjIrCubauhfxCnWD4Qv
Đồng thời lựa chọn tiếng dân tộc thiểu số phù hợp để tổ chức tuyên truyền trên địa bàn để tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Đối với các địa phương không có các dân tộc Mông, Thái, Ê Đê, Gia Rai, Khmer, Ủy ban Dân tộc đề nghị phát các Audio spot bằng tiếng Việt.

HỒNG HOA

 

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 25° - 27° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1