Phát huy sức mạnh nội sinh xây dựng Đắk Nông văn minh, nhân ái, nghĩa tình
Lượt xem: 97
Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, nguồn sức mạnh nội sinh góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội Đắk Nông phát triển bền vững, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

Xây dựng con người văn hóa

Một trong những tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Từ đó, toàn Đảng bộ tăng cường công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, khắc phục những biểu hiện sự xuống cấp về đạo đức, xã hội.

img_1548(1).jpg

Cán bộ, đảng viên xã Đắk T'tíh, huyện Tuy Đức luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với công việc

Cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 05, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, mối quan hệ, ứng xử với Nhân dân. UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Theo Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô Nguyễn Văn Anh, để phát huy văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông, các cơ quan hành chính của huyện đều xây dựng mô hình văn hóa ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức hướng đến sự hài lòng của người dân, vì Nhân dân phục vụ; tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc... MTTQ từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò giám sát, là “tai”, “mắt” cho cấp ủy, chính quyền trong đánh giá cán bộ, đảng viên.

dsc06134(1).jpg

Viên chức ngành Y tế huyện Đắk Glong khám sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế huyện

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Glong Nguyễn Văn Thông thông tin, địa phương xác định tập trung xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, sống nhân ái, nghĩa tình. Từ đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm đào tạo, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. “Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức, kỷ luật công vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”, đồng chí Nguyễn Văn Thông cho biết.

Gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc

Đắk Nông hiện có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa đa sắc màu. Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông đối với tiến trình phát triển của địa phương.

img_6575(1).jpg

Chị H’Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung (thứ 2 từ phải qua) đã góp phần đưa rượu cần đến với đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn

Chị H’Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô là một trong những người luôn trăn trở, tìm tòi đưa văn hóa truyền thống của dân tộc M’nông đến với bạn bè trong và ngoài nước. Hiện nay, xã Nâm Nung đã thành lập được đội văn nghệ thường xuyên tham gia biểu diễn trong các sự kiện lớn của địa phương, huyện, tỉnh. Nhiều chị em đã và đang luyện tập dệt thổ cẩm, làm rượu cần.

Chị H’Thương cho biết: “Mỗi dân tộc có một bản sắc, đặc trưng văn hóa riêng. Như người M’nông thì có rượu cần, dệt thổ cẩm, cồng chiêng... Hiện nay, cuộc sống ngày càng phát triển, một bộ phận bà con dần quên đi những ngành nghề truyền thống này. Do đó, tôi tích cực tuyên truyền, vận động bà con học tập để giữ gìn nghề truyền thống dân tộc M’nông nói riêng, các dân tộc khác nói chung”.

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô Nguyễn Văn Anh cho rằng, chị H’Thương là một trong số rất nhiều cá nhân đang nỗ lực để bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc của huyện. Huyện xác định văn hóa là tiền đề để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, hầu hết các khu dân cư đều lựa chọn triển khai mô hình vận động Nhân dân quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì các mô hình, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đồng bào các dân tộc thiểu số...

img_3273(1).jpg

Nhảy sạp luôn là nét đẹp văn hóa được bà con dân tộc thiểu số ở phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa lưu giữ qua nhiều thế hệ

Theo đồng chí Hoàng Văn Tám, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Jút, đơn vị thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các địa phương khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa, đặc biệt thành lập các câu lạc bộ đàn tính hát then, dân ca dân vũ, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội. “Mục đích huyện hướng tới là khôi phục, phát huy nền văn hóa Cư Jút đa sắc màu, tạo nền tảng tinh thần để xây dựng con người văn hóa mới”, đồng chí Hoàng Văn Tám cho biết.

Hướng đến chân, thiện, mỹ

Để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng và phát triển địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 31-CTr/TU ngày 13/11/2014 nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 2/4/2019 về xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống “văn minh-nhân ái-nghĩa tình” trong cuộc sống. Các chương trình, đề án đã góp phần xây dựng nền văn hóa và con người tỉnh Đắk Nông phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần với 5 chuẩn mực thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, hướng đến chân, thiện, mỹ. Các hoạt động văn hóa, loại hình văn hóa được đẩy mạnh, hướng về cơ sở, làm cho văn hóa, đạo đức thấm sâu đến từng người, từng nhà, từng gia đình, cộng đồng và xã hội, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

dsc06172(1).jpg

Đồng bào dân tộc Mạ ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong giữ gìn nghề truyền thống ủ rượu cần

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước. Công tác này góp phần xây dựng con người Đắk Nông “văn minh, nhân ái, nghĩa tình” trong cuộc sống; để văn hóa trở thành động lực, sức mạnh giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Muốn phát triển bền vững, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, phải coi “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ đã khẳng định. Yếu tố văn hóa sẽ tạo ra môi trường nội sinh hướng đến việc xây dựng phẩm chất, nhân cách con người Đắk Nông văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

Để làm được điều này, tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp, ngành, địa phương phát huy mạnh mẽ vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nhân cách văn hóa và giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, nhân ái, nghĩa tình trong cuộc sống; xây dựng con người tỉnh Đắk Nông đáp ứng được yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.

Theo Báo Đắk Nông điện tử

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 26° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1