Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023
Lượt xem: 694
Chiều ngày 15/12, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023.
Anh-tin-bai

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã thông qua quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gồm có 11 nhóm chỉ tiêu như sau:

Tăng trưởng GRDP đạt 7,5%. Trong đó,  nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,50%; công nghiệp và xây dựng  tăng 12,90%; dịch vụ tăng 8,00%; thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,40%; GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 21.208 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước là 3.650 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ nhựa hóa chung đạt 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 28% trở lên; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,2%; tỷ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 83%.

Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm 18.200 lượt người; đào tạo nghề cho 4.000 người; 15% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

Y tế: Đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân; đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%.

Giáo dục: Tăng thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia.

Văn hóa: Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 61%.

Môi trường: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; trồng mới rừng tập trung đạt 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng trên 39%.

Nông thôn mới: Tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 16,8 tiêu chí trở lên; tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Anh-tin-bai

UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 2.926.873 triệu đồng. Dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 1.118.737 triệu đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 481.081 triệu đồng; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững là 330.258 triệu đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 307.398 triệu đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận tập trung vào các giải pháp thực hiện kế hoạch nhất là các chỉ tiêu lớn như thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng, giải ngân kế hoạch đầu tư công, trồng rừng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương ngay từ bây giờ xây dựng ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện của ngành, địa phương một cách chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 đạt mục tiêu đề ra. Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023.

Song Nguyên

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 22° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1