image banner
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021
Lượt xem: 463
Ngày 06 tháng 9 năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm hoc 2016 - 2017 đến năm hoc 2020 - 2021.

Theo Nghị quyết này đối tượng áp dụng: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết này không áp dụng đối với các đối tượng: Học sinh, sinh viên là cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; học sinh, sinh viên được các cơ quan, đơn vị nhà nước cử đi đào tạo; học sinh dân tộc nội trú, học sinh dự bị đại học; sinh viên cử tuyển; học sinh, sinh viên học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nội dung và định mức hỗ trợ, cụ thể:

Sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tập trung đang học trong hệ thống trường đại học, cao đẳng trong nước: Ngoài mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 ngày 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học. Không áp dụng đổi với sinh viên đại học, cao đẳng học văn bằng thứ hai.

Học sinh trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng, cấp 10 tháng/năm học. Không hỗ trợ cho học sinh học nghề thứ hai và không áp dụng đối với học sinh đang học trung cấp nghề trở lên hệ chính quy tập trung (kể cả liên kết đào tạo) tại các cơ sở dạy nghề công lập của tỉnh.

Học sinh cấp phổ thông: Ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số khác và 80.000 đồng/người/tháng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số tại chỗ, cấp 9 tháng/năm học.

Hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết: cấp vào ngày tựu trường đầu mỗi năm học.

Về sách giáo khoa: Mỗi học sinh cấp phổ thông được cấp phát 01 bộ sách giáo khoa theo chương trình quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu địa phương.

Về vở viết: Cấp tiểu học 14 cuốn/học sinh/năm học; Cấp THCS 20 cuốn/ học sinh/năm học; Cấp THPT 24 cuốn/học sinh/năm học.

Thời gian thực hiện:

Chế độ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên được thực hiện bắt đầu từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021.

Chế độ hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số được thực hiện bắt đầu từ năm học 2017 - 2018 đến hết năm học 2020-2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, kỳ thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Tệp đính kèm: 

/documents/10184/51174/i/d938de3b-e278-4ac8-9e1a-043461efdecf Nghị quyết số 31

]]>

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 23° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 9,412
  • Tất cả: 14,328,849