Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 486
Ngày 07/9/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phi thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp.


Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan; nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai cải thiện chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước.


Góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, cải thiện điểm số và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).


Về mục tiêu cụ thể:


Hàng năm, phấn đấu 100% các văn bản quy định mới của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.


Tổ chức phối hợp liên ngành, đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước không chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho các doanh nghiệp. Mỗi năm chỉ thực hiện 01 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các quy định của cấp trên).


Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đạt trên 80% vào năm 2020.


Từ năm 2016 trở đi, 100%  các khoản phí, mức phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính của các tổ chức, doanh nghiệp được công khai, niêm yết rõ ràng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Hàng năm, tiến hành rà soát, thay thế, bãi bỏ các bộ thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp và công bố mới các Bộ thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, đúng tiến độ; 100% bộ thủ tục hành chính công bố mới được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của pháp luật; phấn đấu đến năm 2020, cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng so với quy định.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2017, 90% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ít nhất mức độ 3, thí điểm một số dịch vụ công mức độ 4; đến năm 2020, triển khai 100% các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp; khoảng 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4.


Hàng năm, phấn đấu có khoảng 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; trên 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%.


Xây dựng, triển khai mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông, 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ; trên 80% văn bản của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã được trao đổi dưới dạng điện tử.


Từ năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Sở, Ban, ngành và UBND cấp xã nhằm hỗ trợ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; phấn đấu đến năm 2020, cơ bản triển khai đồng bộ mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các cấp trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện Chỉ số chi phi thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tệp đính kèm: Kế hoạch

 

]]>

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 26° - 28° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1