Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 5757
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong năm 2023, dự báo tình hình kinh tế trong nước sẽ chịu các thách thức do sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng….Trong tỉnh, tiếp tục chịu ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tác động lớn đến nền kinh tế nội tỉnh, biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề và thách thức to lớn; đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, mục tiêu của năm 2023, phấn đấu đạt cao các chỉ tiêu, tạo động lực thúc đẩy, tiền đề vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, xây dựng một số doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt đầu tàu nhằm tập trung phát huy 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương. Quyết liệt thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng. Thực hiện đồng bộ hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

 11 nhóm chỉ tiêu phấn đấu đạt cao các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

(1) Tăng trưởng GRDP đạt 7,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng.

(2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 21.208 tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.650 tỷ đồng.

(4) Kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ nhựa hóa chung đạt 70%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 28%; Tỷ lệ hộ được sử dụng điện 99,2%; tỷ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 83%.

(5) Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm 18.200 lượt người; đào tạo nghề cho 4.000 người; 15% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(6) Giảm nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025): Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

(7) Y tế: Đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân; đạt trên 8,5 bác sỹ/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%.

(8) Giáo dục: Tăng thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia.

(9) Văn hóa: Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 61%.

(10) Môi trường: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; trồng rừng mới trong năm 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng trên 39%.

(11) Nông thôn mới: Tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 16,8 tiêu chí trở lên; tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để Kế hoạch đạt được kết quả cao, đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023 thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, đồng thời bám sát các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển chủ yếu, trọng tâm chỉ đạo điều hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của HĐND tỉnh làm trọng tâm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2023.

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

Khẩn trương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đề án được giao tại Kế hoạch này. Mỗi đơn vị phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thời gian thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. UBND các huyện, thành phố khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, đề án được giao tại Kế hoạch này.

Triển khai dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm; triệt để tiết kiệm trong sử dụng các khoản chi thường xuyên; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đối với ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý.

Chủ động, sáng tạo, đề xuất UBND tỉnh (hoặc trình cấp thẩm quyền) đồng ý chủ trương cho phép thực hiện các đề án thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc trong hành chính và thực hiện công vụ. Tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên và đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ động thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023; làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; tình hình triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Tải về

 

Huy Hoàng

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin liên quan
Đắk Nông 22° - 23° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1