Kế hoạch triển khai Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 593
Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về Triển khai Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Kế hoạch được áp dụng cho các đối tượng là Nhà giáo và cán bộ quản lý Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông; Nhà giáo và cán bộ quản lý thuộc các cơ sở có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
 

Về nội dung đào tạo, các đối tượng được đào tạo theo kế hoạch này sẽ được đào tạo trình độ chuẩn hóa và trên chuẩn theo quy hoạch cho giáo viên và cán bộ quản lý cấp tiểu học, trung học cơ sở để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới và cử đi đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
 

Các mục tiêu sau đến năm 2020:
 

Về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông: phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng cộng đồng được đào tạo đạt chuẩn, trong đó có 60% giảng viên và cán bộ quản lý đạt trình độ từ Thạc sỹ trở lên; 100% giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn trở lên; 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, năng lực quản lý, năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ thông tin.
 

Về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Đào tạo giáo viên để thay thế số giáo viên tiểu học, trung học cơ sở nghỉ hưu (khoảng 270 người) và bổ sung số tăng thêm do phát triển quy mô trường lớp; Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng năng lực triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, trong đó có 70% đạt mức độ từ khá trở lên; Phấn đấu 100% nhà giáo được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi bổ nhiệm làm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng nghề nghiệp tương ứng;100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường; Bồi dưỡng cho 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông công tác tại vùng dân tộc, giáo viên trong các trường phổ thông dân tộc nội trú sử dụng được ít nhất một tiếng dân tộc ở địa bàn công tác.
 

Định hướng đến năm 2025 là bảo đảm năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuẩn hóa ngang với mặt bằng chung trong cả nước, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Tệp đính kèm 

/documents/10184/51174/j/1e44d53d-56ba-4937-845a-35fb41b5fa4c Kế hoạch

]]>

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 21° - 24° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1