Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBDN tỉnh trong tuần (Từ ngày 19 - 23/02/2024)
Lượt xem: 125
Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; thực hiện quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh; công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (Từ ngày 19 - 23/02/2024).

Anh-tin-bai

Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Ngày 202/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBNDQuyết định số 165/QĐ-UBND về việc Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 lần lượt cho Trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp và Trường mầm non Hoa Sim, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp.

Theo đó, thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính pháp lý, quy trình, hồ sơ do đơn vị thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hiệu trưởng trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm và Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sim chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ngày 20/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ. Tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và triển khai chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024.

Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm. Huy động sự tham gia, phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại hiệu quả cao.

Khẩu hiệu tuyên truyền gồm có:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024.

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. - Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. - Chủ động kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ.

- Tham gia đầy đủ công tác huấn luyện về ATVSLĐ để phòng ngừa Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Cùng hành động vì môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện.

- An toàn lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình.

- Tuân thủ nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. - Chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hãy nghĩ về an toàn trước lúc hành động.

Thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 diễn ra từ ngày 01/5 - 31/5/2024.

Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung Tháng hành động năm 2024, kết hợp Tháng Công nhân năm 2024 sẽ do Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về Tháng hành động:

Các hoạt động triển khai trước Tháng hành động - Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động.

Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, cổ động Tháng hành động trên các trục đường chính của thành phố Gia Nghĩa và các huyện, các trục đường vào cụm, khu công nghiệp và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tổ chức Tháng hành động:

Đổi mới và tăng cường, đa dạng các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền sâu rộng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác ATVSLĐ; các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro, gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực tuyến tới các doanh nghiệp, người lao động; xây dựng, phát các thông điệp, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động tới các doanh nghiệp, người lao động….

Các hoạt động triển khai sau Thánh hành động: Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để cho tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.

UBND tỉnh giao:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức, nhận thức, hành động về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, trong chuỗi cung ứng; chú trọng các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, cháy nổ. Tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho các đơn vị có nhiều nguy cơ để xảy ra tai nạn lao động…

Công an tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch. Làm tốt công tác tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; đặc biệt, quan tâm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ.

Sở Y tế:

Hướng dẫn các Trung tâm Y tế và các đơn vị trực thuộc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động; tổ chức thông tin, tuyên truyền về vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, đo kiểm tra môi trường lao động, tổ chức khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và Truyền thông các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với đơn vị chủ trì, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận thông báo tuyên truyền cổ động trực quan về các hoạt động của Tháng hành động trên địa bàn trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền về chủ đề và các nội dung hoạt động tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về phòng, chống cháy nổ và hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, chia sẻ rộng rãi các mô hình, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện lao động; cách làm hay của tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh; các chế độ, chính sách mới về ATVSLĐ.

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông: Chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động Tháng hành động tại các huyện, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp trước, trong và sau thời gian Tháng hành động; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng phóng sự, chuyên đề về ATVSLĐ để tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ tai nạn lao động và cháy nổ; biểu dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ, đồng thời phê bình những đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về công tác ATVSLĐ để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của công dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đơn vị liên quan:

Căn cứ nội dung Kế hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình hành động cụ thể đảm bảo ATVSLĐ.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động tại đơn vị về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động; tăng cường truyền tải các thông điệp về ATVSLĐ trên các nền tảng mạng xã hội phù hợp với từng Sở, Ban, ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, cơ sở.

Xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp về tổ chức, kỹ thuật nhằm cải thiện môi trường làm việc, phòng ngừa TNLĐ, BNN.

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ gây mất an toàn lao động và cháy nổ có thể xảy ra.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước thuộc ngành và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ khi có yêu cầu…

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai và đạt được chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 30/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XII về nhiệm vụ năm 2024: "Giảm nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025): phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2%, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên”. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, ngày 20/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND với yêu cầu như sau:

Việc thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 30/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XII về nhiệm vụ năm 2024.

Giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 theo lĩnh vực của ngành, địa phương phụ trách.

Chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 như sau:

Anh-tin-bai

Phạm vi thực hiện Kế hoạch là trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng: Người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người thoát nghèo, hộ thoát nghèo trên phạm vi toàn tỉnh; Huyện nghèo; xã nghèo, bao gồm: Xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc; thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc; thôn, bon, buôn, bản trọng điểm; các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo các nhóm nguyên nhân nghèo.

Nội dung thực hiện: Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn; lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2024. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát, phân loại ưu tiên hỗ trợ cho số hộ nghèo theo chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 (khoản 3.415 hộ nghèo) tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hỗ trợ về thu nhập. Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch trợ giúp nhóm đối tượng hộ nghèo thuộc hội viên, đoàn viên của đơn vị…

UBND tỉnh giao:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch. Trực tiếp triển khai các nội dung: truyền thông về giảm nghèo đa chiều; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và các chính sách giảm nghèo bền vững khác; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện hoạch giảm nghèo năm và giai đoạn gắn với thi đua khen thưởng kịp thời; Tổng hợp các kiến nghị về cơ chế, giải pháp bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024; Phối hợp cung cấp danh sách chi tiết hộ nghèo theo đối tượng cho các cơ quan, đoàn thể xây dựng kế hoạch giảm nghèo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện các dự án, chương trình cung cấp nước sạch cho người dân; phát triển các ngành nghề nông thôn; triển khai chương trình khuyến nông, lâm, ngư, hỗ trợ xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa để người nghèo dễ tiếp cận và tham gia; bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ khuyến nông cơ sở trong việc giúp đỡ, hướng dẫn các hộ gia đình vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất; xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ưu tiên những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; thực hiện việc lồng ghép các chương trình của ngành với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”. Trực tiếp triển khai Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin”. Tổng hợp báo cáo giám sát, báo cáo đánh giá theo quy định.

Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trong lĩnh vực được phân công;..

Thực hiện quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh

Thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh (gửi kèm), ngày 21/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 889/UBND-KGVX với các chỉ đạo như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh tại Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT theo quy định.

Trước 23/7 hằng năm, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận mức độ “Cộng đồng học tập” đối với tỉnh.

Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về kết quả thực hiện Thông tư vào cuối năm học theo quy định.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong hệ thống tổ chức khuyến học trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

UBND các huyện, thành phố:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn theo đúng quy định.

Trước 30/4 hằng năm, gửi hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận mức độ “Cộng đồng học tập” đối với huyện, thành phố.

Báo cáo kết quả thực hiện đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện và cấp xã thuộc địa bàn quản lý về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/5 hằng năm để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh

Ngày 21/02/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đã ký ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông: Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội.

Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Kế hoạch yêu cầu như sau:

Triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975-23/3/2024) và các ngày lễ lớn trong năm 2024. Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 được phát động và tổ chức rộng khắp ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động đa dạng, sinh động, hấp dẫn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thu hút được sự hưởng ứng của cộng đồng, tổ chức xã hội. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới.

Thông tin chung gồm có:

Thông điệp của Ngày Hội sách năm 2024 là: “Sách: Kết nối tri thức - kiến tạo tương lai”.

 Hoạt động cấp tỉnh: Từ ngày 13/3-15/3/2024 tại thành phố Gia Nghĩa.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại các địa phương, khối ngành, đơn vị trong tỉnh: từ tháng 02/2024 đến hết tháng 4/2024.

Tên sự kiện: Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Đồng thời, Kế hoạch triển khai nhiều hoạt động nổi bật gồm: Hoạt động cấp tỉnh với tên sự kiện là “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024”; Lễ Khai mạc diễn ra từ 08h00'-10h00' ngày 13/3/2024 (thứ Tư); triển lãm, trưng bày, giới thiệu: sách, sản phẩm trưng bày thiết bị công nghệ số hỗ trợ việc dạy và học; trưng bày triển lãm Báo Xuân; Hội thảo chuyển đổi số ngành giáo dục với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy - Kết nối tri thức đến tương lai”; Trao Giải cuộc thi Bình thơ trên tạp chí Nâm Nung - Giao lưu tác giả, tác phẩm; Truyền thông về chữ ký số cá nhân và cung cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân; Tổ chức không gian đọc sách lưu động, Dịch vụ khác; Giao lưu các đội, nhóm văn nghệ; Hoạt động tuyên truyền và một số hoạt động của các sở, ban,  ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh giao:

Sở Thông tin và Truyền thông:

Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh.

Chủ trì triển khai các hoạt động: Lễ khai mạc, Triển lãm trưng bày, giới thiệu: sách, sản phẩm thiết bị công nghệ số hỗ trợ việc dạy và học... Truyền thông về chữ ký so cá nhân và cung cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho công dân.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện và Lễ khai mạc (thiết kế, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng; trang trí cổng vào); xây dựng chương trình khung; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ khai mạc.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan liên hệ, mời các doanh nghiệp, cơ sở phát hành sách, doanh nghiệp dịch vụ công nghệ tham gia và hỗ trợ chương trình.

Phối hợp các nhà mạng đảm bảo kết nối mạng Internet không dây miễn phí phủ sóng toàn bộ khu vực tổ chức sự kiện.

Hỗ trợ bố trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng của hoạt động: Giao lưu các đội, nhóm văn nghệ.

UBND thành phố Gia Nghĩa:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, công tác tổ chức để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh, cụ thể:

Huy động lực lượng của thành phố Gia Nghĩa tham dự Lễ khai mạc. Thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng, tiết mục sân khấu hóa kể chuyện theo sách, dẫn chương trình; bố trí 5 - 7 người thực hiện nhiệm vụ đón tiếp đại biểu, lễ tân, khánh tiết tại Lễ khai mạc.

Tham gia gian hàng tại Triển lãm trưng bày, giới thiệu: sách, sản phẩm, thiết bị công nghệ hỗ trợ việc dạy và học .

Mời các các cơ sở/doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước uống, cà phê, dịch vụ khác phù hợp cho khách tham quan (tô tượng, tranh cát, trò chơi mini...).

Huy động cán bộ, công chức, học sinh, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đến tham quan, tham dự các hoạt động của sự kiện.

Triển khai công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về sự kiện quanh khu vực diễn ra sự kiện; tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại khu vực tổ chức và các trục đường chính.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Thực hiện nhiệm vụ phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 trong Chương trình Lễ khai mạc.

Tham gia gian hàng tại Triển lãm trưng bày, giới thiệu: sách, sản phẩm thiết bị công nghệ hỗ trợ việc dạy và học.

Bố trí xe Thư viện lưu động tại khu vực diễn ra sự kiện phục vụ bạn đọc tại chỗ; tổ chức một số câu đố vui, trò chơi dân gian cho bạn đọc tham gia.

Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục Thể thao tỉnh phối hợp bố trí địa điểm, mặt bằng tổ chức sự kiện trước, trong và sau khi kết thúc sự kiện (từ ngày 10/3 - 17/3 / 2024 bao gồm thời gian chuẩn bị, thời gian diễn ra và kết thúc sự kiện).

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Huy động lực lượng tham dự Lễ khai mạc.

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Hội thảo chuyển đổi số ngành Giáo dục theo khoản 2.4 mục II Kế hoạch này (tổ chức, điều hành Hội thảo; mời đại biểu, triệu tập thành phần cán bộ quản lý trong ngành giáo dục tham dự Hội thảo; chuẩn bị nội dung của Hội thảo...).

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và các huyện thông tin về sự kiện để giáo viên, học sinh biết, tham quan.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tổ chức hoạt động ngoại khóa, bố trí lịch để cán bộ, giáo viên, học sinh đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện. Yêu cầu: đảm bảo mỗi buổi (sáng, chiều, tối) có từ 100-150 học sinh đến tham quan.

Huy động, hỗ trợ (nếu có) các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tham gia hoạt động: Giao lưu các đội, nhóm văn nghệ.

Chủ trì triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn - hóa đọc Việt Nam năm 2024 theo chủ để phù hợp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; kết hợp tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách; phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động học sinh, học viên tham gia các chương trình tại các đơn vị, địa phương tổ chức.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trong hệ thống Hội, các Chi hội; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh.

Tổ chức gian trưng bày sách, tạp chí văn học nghệ thuật.

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Trao Giải Cuộc thi bình thơ trên Tạp chí Nâm Nung - Giao lưu tác giả, tác phẩm.

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên Tạp chí Nâm Nung, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội.

Hội Nhà báo tỉnh:

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Trưng bày, triển lãm Báo Xuân.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết kế, thi công khu vực để chụp hình tại sự kiện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

Huy động lực lượng tham dự Lễ khai mạc.

Chủ trì tổ chức hoạt động: Giao lưu các đội, nhóm văn nghệ theo khoản 2.8 mục II Kế hoạch này (lựa chọn, mời các đội, nhóm; kiểm soát nội dung, điều hành chương trình giao lưu...).

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức hoạt động ngoại khóa, đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông: Tham gia gian hàng tại Triển lãm trưng bày, giới thiệu: sách, sản phẩm thiết bị công nghệ hỗ trợ việc dạy và học; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất bản, phát hành ngoài tỉnh tham gia Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh.

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tăng cường tin, bài, phóng sự về các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác xuất bản, phát hành cũng như sưu tầm, lưu giữ sách, đưa sách đến với cộng đồng... nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về giá trị của sách trong sự phát triển văn hóa - xã hội.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Lễ Khai mạc và các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh (ít nhất 2 lần/ngày trước khi tổ chức Lễ khai mạc 01 tuần trên sóng Phát thanh và Truyền hình) để người dân biết, tham dự.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 phù hợp với thực tế; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa tại cơ quan, đơn vị; khuyến khích thành lập và nhân rộng mô hình Tủ sách cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện:

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; địa điểm, thời gian tổ chức các sự kiện của Ngày hội Sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh để người dân biết, tham quan.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 thiết thực, có tính lan tỏa cao, với các hình thức như: tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, các trung tâm xã hội.

Khuyến khích thành lập và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cộng đồng và Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng.

N.N

Đánh giá - Nhận xét

5
1 Nhận xét
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1