Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 3, quý I
Số ký hiệu văn bản 546/TB-VPUBND
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 3, quý I
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm