THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 889/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực 13/06/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm