THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2024 (lần thứ 2)
Số ký hiệu văn bản 85/TB-SKHCN
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực 24/05/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2024 (lần thứ 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm