Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2024
Số ký hiệu văn bản 12-TB/HĐT
Ngày ban hành 19/06/2024
Ngày hiệu lực 19/06/2024
Trích yếu nội dung Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quản lý cán bộ, công chức, biên chế, nhân lực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm