Tổ chức NH tổng kết 10 năm thực hiện CT số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Số ký hiệu văn bản 154-KH/TU
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức NH tổng kết 10 năm thực hiện CT số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của BBT khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm