Kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Số ký hiệu văn bản 589/VPUBND-PNC
Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực 04/05/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm