Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 (Tổ 333) tại cuộc họp ngày 15/5/2024 về các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đề xuất trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 713/VPUBND-NN-TN&MT
Ngày ban hành 22/05/2024
Ngày hiệu lực 22/05/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 (Tổ 333) tại cuộc họp ngày 15/5/2024 về các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đề xuất trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm