Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
Số ký hiệu văn bản 22/TB-STTTT
Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực 11/06/2024
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm