V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3133/UBND-KGVX
Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày hiệu lực 04/06/2024
Trích yếu nội dung V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm