Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 859/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực 07/06/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm