công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 528/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực 26/04/2024
Trích yếu nội dung công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm