Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
290/KH-UBND 02/05/2024
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
2327/UBND-KT 25/04/2024
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
272/KH-UBND 23/04/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
08/NQ-HĐND 29/03/2024
Thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024
Lượt xem: 0
03/NQ-HĐND 29/03/2024
Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024 và bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 0
01/2024/NQ-HĐND 29/03/2024
Sửa đổi, bổ sung và quy định về một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
02/NQ-HĐND 29/03/2024
Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
07/NQ-HĐND 29/03/2024
Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
05/NQ-HĐND 29/03/2024
Phê duyệt chủ trương dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1
Lượt xem: 0
06/NQ-HĐND 29/03/2024
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông
Lượt xem: 0
12345678910...