THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v Mời chào giá các loại thực phẩm chức năng cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đắk Nông năm 2024
Số ký hiệu văn bản 09 - TB/BVSK
Ngày ban hành 20/06/2024
Ngày hiệu lực 20/06/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v Mời chào giá các loại thực phẩm chức năng cần thiết phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đắk Nông năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm