Chỉ thị Về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 23/04/2024
Ngày hiệu lực 23/04/2024
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài Chính - Tín dụng - Ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm