Kết luận cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (ngày 29 tháng 5 năm 2024)
Số ký hiệu văn bản 806/TB-VPUBND
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Kết luận cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (ngày 29 tháng 5 năm 2024)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm