Quyết định về việc phân khai kinh phí chi công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân khai kinh phí chi công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thương binh, Lao động, Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm