Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 03/HD-SNV
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu Hường
Tài liệu đính kèm