Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 52/TB-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Y Quang BKrông
Tài liệu đính kèm