image banner
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 43/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 20/11/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm