image banner
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 41/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản QPPL
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm