image banner
 
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức khối Đảng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 03-TB/HĐ
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức khối Đảng năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm