image banner
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trong Yên- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 2337 tại cuộc họp ngày 25/11/2022
Số ký hiệu văn bản 1554/TB-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trong Yên- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo 2337 tại cuộc họp ngày 25/11/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm