Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm