Tổ chức lại mô hình hoạt động và kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý tại các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 787/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức lại mô hình hoạt động và kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý tại các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Tài liệu đính kèm