Thông báo kết quả kỳ thi nâng gạch công chức, thăng hạn viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc,c ác tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 21/TB-HĐTNNTH
Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả kỳ thi nâng gạch công chức, thăng hạn viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc,c ác tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Đức Nguyên
Tài liệu đính kèm