image banner
Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ ngày 23/12/2022 đến khi có thông báo mới
Số ký hiệu văn bản 204/TB-SYT
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ ngày 23/12/2022 đến khi có thông báo mới
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Huỳnh Thanh Huỳnh
Tài liệu đính kèm