image banner
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 tại cuộc họp ngày 21 tháng 12 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1671/TB-VPUBND
Ngày ban hành 22/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 tại cuộc họp ngày 21 tháng 12 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phạm Ngọc Tuyển
Tài liệu đính kèm