Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 75/TB-UBND
Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày hiệu lực 28/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Trần Văn Diêu
Tài liệu đính kèm