image banner
Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Nông năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2223/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Nông năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm